Author: Ahmed Yasir

0

…އެމީހަކާއި އެމީހެއް

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކުގެ ކުދިން ރަށުން ކިޔެވުމަށްފަހު އިތުރަށް ކިޔެވުމަށް ޖެހެނީ މާލެ އަންނާށެވެ. މާލެއިން ނުލިބޭ ތަޢުލީމު ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ އުސޫލުންނެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި އޯލެވެލް ނުވަތަ އޭލެވެލް އަށްވުރެ މައްޗަށް  ކިޔެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީއެވެ. އަދި ލިބޭ ނަތީޖާ އިތުރަށް ރަނގަޅު...

0

ދިނުމަކުން ގެއްލުމެއް އެބައޮތްތޯ؟

މާލޭގެ ހަލަބޮލި މާހައުލުގައި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން އައިސް ފުރިބާރުވެ މިއުޅެނީ ހިތްފަސޭހަ ވެގެންނެއް ނޫނެވެ. އުޅެން އަރާމު ވެގެނެއް ނޫނެވެ. ތައުލީމު އުނގެނުމާއި ވާޒީފާ އަދާކުރުމާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބެނުންތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ސިކުންތު ކޮޅެއްވެސް ވަނީ ފައިސާ އާ ގުޅި ލާމެހިފައެވެ. އެއާ ނުލާ...